اخبار

افزایش ۱۳.۵ درصدی تولید غلات ایران/ پیش‌بینی افت تولید غلات در دنیا

تولید غلات ایران از ۲۰ میلیون تن عبور می‌کند

فائو در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی وضعیت تولید غلات در ایران پرداخته و نوشته است اگرچه امسال بارش‌ها در مناطق جنوب مرکزی ایران خوب نبوده اما در سایر مناطق کشور بارش‌های نسبتاً خوبی باریده که در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تولید غلات ایران در سال جاری نسبت به سال قبل ۲.۵ میلیون تن معادل ۱۳.۵ درصد افزایش یابد و به ۲۰.۳ میلیون تن برسد. در سال قبل تنها ۱۷.۸ میلیون تن غله در ایران تولید شده بود. متوسط ۵ساله تولید غلات در ایران ۲۱ میلیون تن بوده است.

کل ذخایر غلات دنیا در پایان سال گذشته ۸۵۹ میلیون تن بوده که انتظار می‌رود این رقم در پایان امسال ۰.۶ درصد کاهش یابد و به ۸۵۴ میلیون تن برسد.

کسری ۶ میلیون تنی تراز تولید و مصرف غلات در سال جاری در حالی خواهد بود که دنیا طی سال ۲۰۲۱ با مازاد ۱۰ میلیون تنی تولید نسبت به مصرف غلات مواجه بود.  

بر اساس این گزارش تجارت جهانی غلات نیز در سال جاری میلادی با افت ۲.۴ درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به ۴۶۷ میلیون تن خواهد رسید. در سال قبل ۴۷۹ میلیون تن غلات روانه بازار جهانی شده بود.

بر اساس برآورد فائو تراز تولید و مصرف غلات در دنیا طی امسال ۶ میلیون تن کسری خواهد داشت و در حالی که تولید ۲۷۹۱ میلیون تنی غلات برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده است؛ مصرف غلات در این سال با وجود کاهش ۰.۱ درصدی از ۲۷۹۷ میلیون تن کمتر نخواهد شد.

فائو ذخایر غلات ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۱.۵ میلیون تن برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱.۳ میلیون تن افزایش یابد و به ۱۲.۸ میلیون تن برسد.



منبع اخبار

پیش‌بینی شده است تولید گندم ایران به ۱۳ میلیون تن برسد که نسبت به تولید ۱۰.۴ میلیون تنی سال قبل ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش روز شنبه مجله خبری کشاورزی، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های “دورنمای محصولات و وضعیت غذایی” که هر سه ماه یکبار منتشر می‌شود، پیش‌بینی کرد: تولید غلات دنیا در سال جاری با افت ۱۸ میلیون تنی معادل ۰.۶ درصد نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۲۷۹۱ میلیون تن برسد. تولید غلات جهان در سال میلادی گذشته ۲۸۰۹ میلیون تن اعلام شده بود.

اما تولید شلتوک برنج در ایران ۱۰۰ هزار تن کاهش خواهد یافت و به ۳ میلیون تن می‌رسد. تولید سایر غلات نیز بدون تغییر در سطح ۴.۳ میلیون تن باقی خواهد ماند.