اخبار

افزایش ۲۰۲ درصدی ارزش گندم‌های خریداری شده در کشور

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه همه تلاش‌ دولت، پرداخت به‌روز مطالبات گندمکاران است، خاطرنشان کرد: در عرف بازار محصولات کشاورزی، پرداخت پول محصول به تولیدکننده به فاصله یک هفته از زمان تحویل به منزله پرداخت نقد محسوب می‌شود، با این وجود شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیر منابع مالی و تسهیلات بانکی مورد نیاز است تا مطالبات کشاورزان عزیز به‌روز پرداخت شود.منبع اخبار

وی با بیان به اینکه منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم‌ در کشور از طریق تسهیلات بانکی، بودجه اختصاص داده توسط سازمان برنامه و بودجه و منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین می‌شود، اظهار داشت: ۲۷ هزار میلیارد تومان از این واریزی‌ها از محل منابع بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی، تأمین و به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدا)، «مرتضی سعادتی‌کیا» با بیان اینکه از طریق مراکز خرید در سراسرکشور به‌طور متوسط روزانه بیش از ۸۵ هزار تن گندم خریداری می‌شود، افزود: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در سراسر کشور به حساب آنان واریز شده و به این ترتیب، تمام کشاورزان عزیزی که گندم خود را تا ۱۱ تیر ماه به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند، پول گندم‌هایشان را دریافت کرده‌اند.