اخبار

افزایش ۲۸ درصدی خرید تضمینی گندم/ ۵۰ هزار میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر از پول گندم‌های خریداری شده به کشاورزان سراسر کشور خبر داد و گفت: با واریز این مقدار، تاکنون ۵۰ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب به گندمکاران سراسر کشور پرداخت شده است.

https://www.irna.ir/news/85150716/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86