اخبار

افزایش ۳۱ درصدی خرید تضمینی گندم


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از خرید تضمینی ۴.۲ میلیون تن گندم از ابتدای فصل برداشت (اواخر اسفند ۱۴۰۱) تاکنون خبر داد و گفت: این میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۳۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

https://www.irna.ir/news/85144002/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85