اخبار

افزایش ۵۵ درصدی حجم خرید تضمینی گندم

بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۸۲  درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در جریان است که طی روزهای آینده به حساب کشاورزانی که نسبت به تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی گندم اقدام کرده‌اند، واریز می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم در سال جاری از ۷ میلیون تن فراتر رفته و با بیش از ۲ و نیم میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته از رشد ۵۵ درصدی برخوردار بوده است و این در حالی است که روند خرید گندم در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد.

این گزارش می‌افزاید، خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته با وجود کاهش بارش‌ها در ۲۸ استان کشور مثبت بوده و این افزایش در برخی استان‌ها حتی به بیش از ۴ برابر رسیده است که کارشناسان، دلیل آن را ایجاد سازوکارهای تشویقی و حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و کاهش قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی می‌دانند.

گفتنی است؛ استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن گندم، پیشتاز تحویل این محصول در کشور است و بعد از آن، به ترتیب استان‌های گلستان با تحویل ۷۵۸ هزار تن و کردستان با تحویل ۵۹۷ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.منبع اخبار