اخبار

افزایش ۵ برابری محصولات کشاورزی با تولید سالیانه ۱۲۵ میلیون تن


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۸۰ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تامین می‌شود، گفت: تولیدات بخش کشاورزی در طول ۴۴ سال پس از انقلاب با افزایش پنج برابری به ۱۲۵ میلیون تن رسیده است که ۶۰ درصد این رشد تولید به دلیل رسوخ دانش و فناوری در بخش کشاورزی است.

https://www.irna.ir/news/85220204/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86