اخبار

افزایش ۶۸ درصدی مناطق تحت فرسایش بادی در خراسان جنوبی


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از بازنگری جدید مناطق تحت فرسایش بادی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: براساس آخرین مطالعات مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی استان حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است.منبع اخبار