اخبار

افزایش ۷ هزار تنی خرید کلزا در ۴ ماهه امسال


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید تضمینی ۱۰۶ هزار تن دانه روغنی کلزا در چهار ماه نخست امسال از کشاورزان کلزاکار ۲۸ استان کشور خبر داد و گفت: خرید این محصول نسبت به سال گذشته بیش از هفت‌هزار تن افزایش داشته است.

https://www.irna.ir/news/85178478/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84