اخبار

افزایش 80 درصدی تولید کلزا در سال جاری

افزایش 80 درصدی تولید کلزا در سال جاری

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، از وزارت جهاد کشاورزی، سعدالله المنصوری با اشاره به اینکه رویه خرید کلزا نسبت به سال های گذشته تغییر کرده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای را تدوین کرده است تا شرکت هایی که واردات دانه های روغنی، آرد و روغن نیز می تواند به صورت محلی خریداری شود.

مدیر طرح خودکفایی دانه های روغنی تصریح کرد: خرید دانه های روغنی کلزا هم اکنون توسط بخش خصوصی انجام می شود و مبلغ حدود 100 هزار تن به طور کامل پرداخت شده و مابقی نیز در حال اجراست و امیدواریم که بخش خصوصی خواسته های کشاورزان کلزا را سریعتر برآورده خواهد کرد.

المنصوری افزود: سطح برداشت شلغم در سال زراعی گذشته 88 هزار هکتار با تولید نهایی 138 هزار تن بوده است، اما میزان برداشت محصول امسال 240 هزار تن است و امیدواریم میزان تولید شلغم از مرز 270 عبور کند. هزار تن هزار تن در پایان فصل برداشت.

مدیر اجرایی طرح خودکفایی دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سطح برداشت شلغم در سال زراعی جاری از 145 هزار هکتار گذشت، افزود: تاکنون 120 هزار هکتار در مناطق گرم برداشت شده است.

وی از استان های گلستان و خوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان دانه روغنی کلزا یاد کرد و افزود: در سال زراعی آینده بذر برای کاشت بیش از 250 هزار هکتار کلزا تهیه شد.

المنصوری از افزایش تولید روغن کاملینا و گلرنگ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری قیمت هر کیلو کلزا 35 هزار تومان در نظر گرفته شد که امیدواریم با افزایش تولید این امر محقق شود. در قیمت سال آینده در سال آینده شاهد خواهیم بود که کشاورزان به کشاورزی روی آورده و تولید دانه های روغنی را در کشور افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه تعدد کشت یکی از دلایل تمرکز بر کشت کلزا است، گفت: تولید دانه های روغنی در کشور به کلزا، سویا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ بستگی دارد و کلزا، سویا و آفتابگردان گیاهانی هستند که عمده آن هاست. زیستگاه آنها خارج از کشور است، یعنی به نوعی وارد کشور شده اند، اما کنجد و گلرنگ گیاهانی هستند که رویشگاه اصلی و یا یکی از کانون های تنوع اولیه و ثانویه آنها در کشور است و از این نظر ما قابل اعتماد هستیم. و ژرم پلاسم یا مواد ژنتیکی غنی در کشور وجود دارد که می توانیم برای توسعه کشت این دو گیاه استفاده کنیم.

مدیر طرح دانه های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به کشت شلغم در فصل پاییز به تناوب گندم، برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و اتکای بیشتر ما بر توسعه شلغم و در تابستان است. در توسعه گیاهان کم آبدار

https://www.irna.ir/news/85534410/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C