افزون بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه ماهی در کردستان بیمه شد - مجله خبری کشاورزی

افزون بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه ماهی در کردستان بیمه شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: افزون بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه از آبزیان استان تاکنون زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.منبع اخبار