اخبار

افزون بر ۷۵ هزار تُن کود شیمیایی در کردستان تامین شد

کرمی یادآور شد: به اندازه کافی و به موقع، کود مورد نیاز کشاورزان را جذب کردیم و اگر افزایش قیمتی هم اتفاق افتاده بحث آن جهانی بوده و تنها متعلق به کشور ما نبوده است.

شاپور کرمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی اظهار داشت: میزان کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه که برای استان در سال جاری مصوب شد، ۱۰۸ هزار و ۹۰۵ تن است که تاکنون ۶۹ درصد آن معادل ۷۵ هزار و ۲۲۵ تن تامین شده است.

یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۸ هکتار از مساحت کردستان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد که این میزان حدود پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را تشکیل داده است؛ ۹۶ درصد سطح اراضی کشاورزی استان هم به کشت سالانه محصولات زراعی و سطح آیش (بدون کشت) و چهار درصد به عبارتی ۵۲ هزار و ۶۷۰ هکتار آن هم به اراضی باغی اختصاص پیدا کرده است.

بر اساس آخرین گزارش عملکرد سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان که مربوط به سال ۱۴۰۰ است در ۷۹۱ هزار و ۹۷۰ هکتار زیر کشت؛ یک میلیون و ۷۵۴ هزار تن محصول تولید شده و میزان برداشت محصولات باغی هم ۴۴۳ هزار تن بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی کردستان به میزان موجودی کود در انبارهای استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پنج هزار و ۸۸۸ تن کود در انبارهای کارگزاران و هفت هزار و ۵۴۱ تن هم در انبار سازمان موجود است.

۷۹ درصد از سطح زیرکشت محصولات زراعی استان سالانه به غلات، ۱۳ درصد حبوبات، پنج درصد به علوفه و سه درصد دیگر به سایر محصولات زراعی اختصاص پیدا می کند.منبع اخبار

از ۷۹۱ هزار و ۹۷۰ هکتار اراضی زیر کشت محصولات زراعی استان ۸۷ درصد دیم و فقط ۱۳ درصد آن آبی است سالانه هم حدود ۲۱۱ هزار و ۲۶۸ هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان به طور آیش در تناوب زراعی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی برای خریداری و جذب کود در سال جاری نداشتیم، اضافه کرد: ۷۰ درصد سهمیه کود ازته، ۶۱ درصد کود فسفاته و ۹۹ درصد کود پتاسه در استان تامین شد.