افزون بر ۹۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان رفع تداخل شدافزون بر ۹۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان رفع تداخل شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۹۳ هزار و ۲۰۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون رفع تداخل شد.منبع اخبار