اخبار

افزون بر ۹۴ درصد برنامه‌های طرح جهش تولید در اراضی کشاورزی کردستان اجرایی شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: افزون بر ۹۴ درصد برنامه‌های طرح جهش تولید در دیمزارهای استان طی سال زراعی جاری اجرایی شد.منبع اخبار