اخبار

افسانه ی کشاورزی مدرن مجله خبری کشاورزی

گیاه از مواد شیمیایی کود تغذیه میکند و بعد از تجزیه، نیتروژن را به همراه عناصر دیگر به هوا باز میگرداند. در این فرآیند مواد شیمیایی کود باعث افزایش محصول گیاه میشود، اما حجم زیادی از نیتروژن وارد آبهای زیرزمینی میشود. برخی کشورها ازجمله ایران و عربستان سعودی، به واسطه ی مواجهه با مشکلاتی همچون کمبود آب، انرژی و دیگر منابع اقدام به وارد نمودن فناوریهای کشاورزی از هلند میکنند. کمبود و درد دسترس نبودن نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی همچون کود، سم، بذر و واکسن به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص یارانه تولید کشاورزی در سال های گذشته از مشکلات و دغدغه های اساسی کشاورزان بوده است.

همچنین این میکروارگانیسم میتوانند نقش ویژه ای را در افزایش تولید محصولات داشته باشند. همچنین کودهای حاوی مواد مرکب سولفور دار میتوانند مواد مغذی حاوی اوره را در خود جای دهند و با فشار هیدرواستاتیک آن را در کنار گیاه آزاد کنند. نحوه آزادسازی مواد در این نوع کود ها نیز به شکل فیزیکی و یا شیمیایی است. بهتر است گلخانه در زمین های کشاورزی احداث شود، که امکان دسترسی به شهر برای تأمین تجهزات، نهاده ها و وسایل مورد نیاز گلخانه و نیز فروش محصول با هزینه کمتر فراهم باشد (البته قیمت زمین نیز باید در نظر گرفته شود).

این کمیته با استفاده از مطالعات انجام یافته در داخل کشور و با بررسی و تحقیق درباره بیمه محصولات کشاورزی در سایر کشورها، لایحه مربوط به تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تدوین و از سوی وزارت کشاورزی برای تصویب به هیئت دولت و متعاقب آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم سایت agriculture-na نمود. پیگیری های مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برای جلوگیری از ممنوعیت واردات برخی از محصولات کشاورزی کشورمان به روسیه طی ماه های گذشته و هشدارهای مکرری که بارها به صورت کتبی در قالب نامه ها و گزارش ها به نهادهای ذیربط ارسال می شد، برای جلوگیری از ورود لطمه به تولیدکنندگان، تجار و تمامی افراد و بخش هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن منتفع می شوند و در نهایت با هدف حفظ و گسترش حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه بوده است.

در این نوع کود ها از یک میکروارگانیسم فعال و یا غیر فعال استفاده میشود که به اختصار نام این میکروارگانیسم را MOs نامیده اند. این میکروارگانیسم میتوند سبب رشد گیاهان، افزایش گیاهان، افزایش میزان تغذیه آن ها و سبب محافظت آن از پاتوژن ها و بیماری ها شوند. به طور مثال ممکن است این نانوذرات در اثر دما و خواص مکانیکی و یا افزایش میزان نمک و یا اسیدیته محیط و به قصد اهداف خاصی تغییر شکل دهند و سبب آزاد شدن مواد مغذی شوند. در این واکنشCo2 عامل بسیار مهمی تلقی میشود.سالهای زیادی است که به منابع غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه ها، برای افزایش رشد و تولید گیاهان پی برده شده است. دی اکسید کربن در جو زمین و پیادهسازی توافقات صورت گرفته در کنفرانس سال 1394/ 2015 پاریس، از جمله موضوعات این کنفرانس بود. دی اکسید کربن با توجه به بهبود رشد گیاهان، باروری محصولات راافزایش میدهد. از طرفی با توجه به قوانین کسب و کار و سازمان جهاد کشاورزی، برای احداث و ساخت گلخانه قبل از به دست آوردن سرمایه لازم برای ساخت گلخانه، نیاز به مجوزهای احدث گلخانه داریم.

هوشمصنوعی تعبیه شده در این سامانه، تحلیل دادهها بر روی سه محصول سیب، پسته و خرما را تاکنون فرا گرفته و مجموعه «پرتوتاپ رایان» بهدنبال توسعه آن بر روی سایر محصولات باغی کشور است. ایران با سطح زیر کشت 244 هزار هکتاری خرما در دنیا مقام اول و از نظر تولید نیز با یک میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد و سالانه 100 هزار تن از این محصول به خارج از کشور صادر می شود. معمولا با نمونهبرداری از خاک حدود 15 سانتی متر زیر سطح زمین، اطلاعات مفیدی راجع به مواد مغذی مورد نیاز خاک هر ناحیه به دست آمده و میتوان بازدهی خاک را چند برابر کرد. در واقع این کود ها از مواد ارگانیک و همچنین غیرارگانیک برای پوشش کود ها و مواد مغذی استفاده میکنند.

او تاکید کرد: آرژانتین ظرفیت خوبی در حوزه گوشت وجود دارد، ما در این حوزه تجارتی نداریم. مدیرعامل شرکت «پرتوتاپ رایان» درباره فعالیتهایی که مجموعه تحت مدیریتش در حوزه صادرات داشته است به جامجم میگوید: « استنباط ما این است که موفق شدهایم تا به امروز توانمندیهای صادراتی خوبی را در حوزه فناوری اطلاعات برای کشور ایجاد کنیم. اگر ظرفیتهای دولتی پای کار بیاید قطعا این مشکل تا حدود زیادی حل خواهد شد و خروجی خوبی خواهیم داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار استخدام نیروهای بومی در معادن شد و گفت: در صورت لزوم آموزشهای لازم به نیروی کار بومی داده شود. کشور ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی با آگاهی از این مسئله که همواره ایران قابلیت پیشرفت در علم کشاورزی را دارد، کشاورزی نوین و پایدار را در سرلوحه برنامه های توسعه خود قرار داده است. وقتی که یک گیاه در معرض جریان هوای تازه در خارج از گلخانه باشد، هوای تازه در نزدیکی برگها تأمین شده و گیاه میتواند اکسیژن پس داده و از دیاکسید کربن تازه استفاده نماید. در واقع کود بهطور مشخص برای گیاهانی که در معرض خطر هستند یا نیاز به تقویت دارند، استفاده میشود.

1- نانوذرات کودی : این نانوذرات در واقع با کاهش سایز و اندازه کود ها و مواد غذایی میتوانند در انتقال آن ها نقش داشته باشند. اگر در خاطر داشته باشید در ابتدای مقاله بارها به شما گفتیم که در کوددهی هوشمند کشاورز میتواند به صورت آرام آرام و به شکل مناسب حجمهای مناسب مواد مغذی را به گیاه برساند. به طور کل نانو کودهایی که در کوددهی هوشمند مزرارع کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند نسبت به روش کوددهی سنتی اثرگذاری بهتری بر روی گیاهان و محصولات دارند. 1- روش فیزیکی که به آن رویکرد top-down نیز گفته میشود. 2- روش شیمیایی که به آن رویکرد bottom-up نیز گفته میشود. محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و عضو هیاتعلمی موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در این خصوص با اشاره به اینکه استفاده از رویکردهای توسعه زنجیره ارزش غذایی پایدار (SFVCD) برای کاهش فقر، هم فرصتهای بزرگ و هم چالشهای زیادی را بهوجود میآورد، میگوید: SFVCD نیازمند رویکرد سیستمی برای شناسایی مشکلات ریشهای، تفکر نوآورانه برای یافتن راهکارهای موثر و مشارکت گسترده در اجرای برنامههایی تاثیرگذار است. او در انتهای صحبتهایش اضافه میکند: «هدف ما این است که بتوانیم در کشور خودمان که از نظر بهرهوری و ضریب بازدهی شرایط مناسبی ندارد، تأثیرگذار باشیم.

فلفل دلمهای دارای رنگهای سبز، قرمز، زرد، نارنجی و طعمهای متنوعی است؛ و ازجمله رایجترین و پرفروشترین محصولات گلخانهای به شمار میرود. روسیه چهارمین خریدار عمده محصولات کشاورزی ایران به شمار میرو. به گزارش خبرنگار کالا سودا، ۹۰ درصد از کشورهای دنیا به استفاده از کشاورزی هوشمند ورود نکرده اند اما ایران جزو ۱۰ درصد دارای این تکنولوژی است که در میان این کشورها هم ما جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور اول محسوب می شود. تو گویی زمانه خدماترسانی «انفرادی و اتمیزه» به کشاورزان به پایان رسیده و عصر خودنمایی هلدینگهای کشاورزی،اتحادیههای تعاونی و تشکلها و شرکتهای بزرگ پا به عرصه نهاده است و با وجودشرکتهای بزرگ و قوی که در این زمینه فعالیت میکنند، عمدتا مالکیت دادههای جمعآوریشده ازسنجش خاک یا گیاه متعلق به اعضای اتحادیهها یا شرکتهای تعاونی ملی است.بهگونهای که ارائه این خدمات جزء بلافصل بسته حمایتی و یارانه دولتهای مدرن در کمک به جامعه کشاورزی است. همچنین به کشاورز این اطمینان را میدهد که یک ناحیه دوبار کوددهی یا آبیاری نشود و به حفظ زمان، انرژی، آب و کود کمک میکند. همچنین از این نوع کود ها بیش تر برای محافظت مواد غذایی حلال در آب استفاده میشود.

کشاورزی هوشمند در عین حال که راهی برای مقابله با بحران غذا خواهد بود، یکی از روشهای موثر مبارزه با گرمایش جهانی است. کاربرد اصلی این سامانه در ارائه راهکارهای سادهای به باغدار، برای مبارزه با آفات و علفهای هرز است. اصلیترین کاربردهای این سامانه هوشمند در افزایش تابآوری کشاورزی، پیشبینی مخاطرات طبیعی و ارائه توصیههایی در جهت مبارزه با آفات است. در این دوران نتنها ایران از کشاورزی بلکه در زمینه های بسیار دیگر نیز عقب افتاده است. این هم گفته شده بود که روسیه میتواند به این ترتیب، از تجربه ایران برای دور زدن تحریمها هم استفاده کند. با استفاده از این توصیههای بالادستی، دامپرور میتواند وضعیت سلامت دامهایش را رصد کرده و اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک آنها را استخراج کند، درباره بیماریهای دامهایش پیشآگاهی کسب کند، از بهترین زمان برای آمیزش آنها باخبر شود و درنهایت تولیدات خودش را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افزایش دهد. هرچه گیاه، نور در این طول موج را بهتر بازتاب کند، سالمتر است و نیاز کمتری به دریافت کود دارد. به دلیل محدودیت منابع، به ویژه محدودیت منابع آب که حکایت از کاهش بیش از ۷۰ درصدی سرانه آب تجدید پذیر در نیم قرن گذشته دارد، رشد بخش کشاورزی را در ۴۰ سال گذشته بایستی عمدتا مرهون تدابیر مدیریتی در ارتقای بهره وری، به ویژه بهره وری آب کشاورزی که اکنون به بیش از ۴۲ درصد رسیده و به ازای هر متر مکعب آب ۱۲۲۰ گرم محصول تولید میشود، توسعه امور زیر بنایی، استفاده از دانش و فنآوری نوین و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه دانست؛ چنان که به رغم کاهش بارش و منابع آب، مجموعه تدابیر موجب رشد چشمگیر تولیدات کشاورزی شده است.

که این ویژگی به دلیل مقیاس و اندازه آن هاست. این در حالی است که زمین مورد کشت ذرت، برای کشت گندم و جو نیز مناسب است. اظهارنظر رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران از سوی برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز مورد تاکید است. گرمایش کره زمین احتمالاً خطر ناامنی غذایی را برای برخی از گروههای آسیبپذیر مانند فقرا افزایش میدهد. پس از گندم برنج در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن محصولات لبنی مانند ماست و پنیر ، میوه ها ، سبزیجات و آجیل نیز به عنوان منابع تامین کالری مورد استفاده قرار می گیرند . اگر بخواهیم دو مثال از این نوع کود ها که به شکل فیزیکی آزاد میشوند را به شما معرفی کنیم، میتوانیم به پلیمر ها مانند ترموپلاستیک و رزین و همچنین سولفور اشاره کنیم. از این میکروارگانیسم ها میتوانیم به نوعی قارچ به نام AFM، باکتریهایی تحت عنوان PGPR و …

۹۰ درصد کشورهای جهان از روش های سنتی در کشاورزی بهره می برند و ایران جزو ۱۰ درصد دارای این تکنولوژی است. هدف نهایی از هوشمندسازی در زمینه آبزیپروری نیز افزایش کمی آبزیان در همان فضای فیزیکی قبل است که با افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از رشد نرخ مرگومیر ماهیها امکانپذیر میشود. دکتر بهنگار ضمن اشاره به همان اتفاقی که منجر به تغییر سمتوسوی فعالیتهای شرکت «پرتوتاپ رایان» شد، خاطرنشان میکند: «بعد از آن روز تقریبا بهمدت دوسالونیم بهشکل غیررسمی، تحقیقات و پژوهشهایی را در خصوص هوشمندسازی کشاورزی در کشورهای پیشرفته دنیا انجام دادم. این حادثه همان جرقهای بود که مسیر کسبوکار دکتر بهنگار را تغییر داد و شرکت «پرتوتاپ رایان» را به جایی رساند که امروز میتوان گفت یکی از بزرگترین و جامعترین تولیدکنندگان تجهیزات هوشمند کشاورزی در کشور است. شایان ذکر است که عمده محصولات تولیدی در ایالات متحده شاما «نیشکر، سیب زمینی، قهوه، چغندر قند و موز» است. تولید سالانه خرما در ایران 1.28 میلیون تن در سال است و جایگاههای اول و دوم را به ترتیب مصر و عربستان دارند.ایران سالانه 80 هزار تن عسل تولید میکند که پس از چین و ترکیه در جایگاه سوم قرار گرفته است،چین بزرگترین تولیدکننده عسل در جهان با 458 هزار تن در سال است.

شهرک شترداری در استان یزد ایجاد میشود وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه شهرکهای کشاورزی، کشت گیاهان دارویی و شترداری از مصوبات سفر استان یزد است. توان ما به اندازه امکانات و داشتهها نیست، توان ما به اندازه اراده و ایمان ما است. هرچند راه اندازی یک گلخانه هزینه اولیه قابل توجهی نیاز است اما مواردی چون برداشت چند مرحله­ای و مدت زمان کوتاه برداشت محصول را می توان در زمره صرفه اقتصادی راه­ اندازی گلخانه قلمداد نمود. قرار نیست حتماً برای کاشت و پرورش فلفل سبز یک مکان بزرگ در نظر بگیرید چرا که در محدودترین فضا ها حتی داخل یک کارتن نیز می توان آن را کاشت و پرورش داد. شاید کشاورزان هم ابتدا به یک تراکتور بدون راننده که در زمین آنها حرکت میکند اعتماد نداشته باشند، اما تراکتورهای بدون راننده یا حتی بدون سرنشین میتوانند فرآیند کاشت محصولات را سریعتر ممکن سازند. میزان زائد نیتروژن در خاک به خود محصولات زراعی نیز آسیب وارد میکند. در این روش سعی میشود تا با استفاده از گیاهان، قارچ ها، باکتری ها، جلبک ها و همچنین مخمر ها نانوذراتی را ساخت که علاوه بر سایز مناسب بتوانند مواد زائد کمتری تولید کنند و کنترل سمیت آن ها در خاک نیز راحت تر باشد.

البته کنترل اندازه نانوذرات شیمایی کمیسخت است و به دلیل ماهیت شیمایی آن ها ممکن است این نانوذرات برای خاک در برخی موارد ضررهایی را داشته باشند. البته که فکرکردن به این که در بزرگراهی با سرعت بالا در حرکت باشیم و خودرو رانندهای نداشته باشد، کمی ترسناک است. موارد گفته شده تنها بخش کوچکی از وضعیت کشاورزی مدرن در جهان و فقدان آن در ایران است و انتظار می رود با توجه هر چه بیشتر مسئولین ، شاهد رشد روز افزون تکنولوژی های کشاورزی در کشور باشیم. کشاورزان باید تا زمان برداشت محصول هر روز زمان بسیاری را به بررسی و حفاظت از مزرعه اختصاص دهند. اشاره کنیم. هر کدام از این باکتری ها میتوانند با هم زیستی با گیاه مزرعه شما سبب انتقال صحیح و مناسب مواد مغذی به گیاه شوند.

همچنین علاوه بر نظارت هوشمندانه توانایی کنترل آب و هوا و از بین بردن نیاز به مداخله دستی در گلخانه ها را داراست. بر اساس نظر وزارت نیرو ۹۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف میشود این درحالی است که سهم این بخش در تولید ناخالص ملی بسیار کم است. با این حال باز هم ممکن است بخشی از محصول به علت برداشت زودهنگام یا دیرهنگام از دست برود. افرادی که تمایل دارند از این محصولات بازدید نموده و یا نسبت به خرید آنها اقدام نمایند می توانند با مراجعه به سایت مذکور از این خدمات بهره مند گردند. بررسی های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم نشان می دهد که طی سالهای ۹۴ تا ۹۶ نسبت اراضی با کاربری باغی رشد چشمگیری داشته بطوریکه ۳۲ درصد افزایش نشان می دهد. مکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سال های گذشته یا بهتر بگوئیم از سال 1345، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران هم سال به سال میزان خرید گندم از خارج افزایش می یابد که این امر عدم توان توسعه کشاورزی و عدم موفقیت در زمینه اصلاحات کشاورزی را نشان می دهد. او در ادامه میگوید: «ما در پرتوتاپ رایان برای تولید تجهیزات و ادوات هوشمند کشاورزی، از فناوریهای نوینی مانند هوشمصنوعی، اینترنت اشیا و کلانداده استفاده میکنیم تا درواقع بتوانیم کشاورزی نسل چهارم را با موفقیت در کشور پیادهسازی کنیم. بخشی از دستگاههای بهکار رفته در این سامانه روی دام نصب میشود و بخش دیگری از آنها را در نقاط مختلفی از محیط دامپروری قرار میدهند سپس اطلاعات جمعآوری شده از طریق این تجهیزات را با فناوری اینترنت اشیا دادهبرداری کرده و با استفاده از فناوریهای دیگری مانند هوش مصنوعی و کلانداده، این اطلاعات خام را در پلتفرم اختصاصی شرکت «پرتوتاپ رایان» تحلیل میکنند. شرکت «پرتوتاپ رایان» مطالعاتی را روی پرورش ماهیهای سردآبی و گرمآبی در محیطهایی مانند استخر و قفس انجام داده است و سامانهای را طراحی کرده که کاملا مشابه سامانه دامداری هوشمند این مجموعه است؛ تنها با این تفاوت که تیمی متشکل از متخصصان حوزه آبزیپروری روی این سامانه کار کردهاند. یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن است؛ به طوری که بتوان با ترویج کشاورزی روشهای سنتی را کنار گذاشت و با بکارگیری روشهای مدرن بیشترین بهره وری را در این بخش داشت.