اخبار

اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی ضعیف شد

اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی ضعیف شد

نظرسنجی نشان داد که فعالیت تجاری غیرنفتی در عربستان سعودی در ماه گذشته با ضعیف‌ترین نرخ خود طی دو سال گذشته رشد کرده زیرا کاهش شدید رشد سفارشات جدید نشان‌دهنده تضعیف تقاضاست.

به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید بانک ریاض عربستان سعودی در ژانویه به ۵۵.۴ رسید که نسبت به ۵۷.۵ در دسامبر کاهش یافت و پایین‌ترین میزان از ژانویه ۲۰۲۲ است.

زیرشاخص تولید از ۶۱ در ماه دسامبر به ۵۸.۱ در ماه گذشته کاهش یافت و همچنان در حالت رشد باقی ماند اما سرعت رشد سفارشات جدید در ماه گذشته از ۶۸.۳ در دسامبر به ۶۰.۵ کاهش یافت که نشان‌دهنده ضعف در شتاب تقاضاست. کاهش سرعت رشد سفارش‌های جدید تا حدی به افزایش رقابتی که بر ثبت سفارش‌ها تأثیر می‌گذارد و همچنین کاهش سفارش‌های صادراتی، چهارمین افت در ۶ ماه گذشته، به دلیل تقاضای پایین‌تر و شرایط اقتصادی ضعیف‌تر و غیره نسبت داده می‌شود.

این نظرسنجی نشان داد که هزینه‌های خرید با سریع‌ترین سرعت از ماه می ۲۰۱۲ افزایش یافته است و برخی از پاسخ‌دهندگان هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر مرتبط با دریای سرخ و همچنین افزایش هزینه‌های مواد و ریسک زنجیره تامین بیشتر می‌دانند.

طبق گزارش رویترز، نایف الغیث، اقتصاددان ارشد بانک ریاض اظهار کرد که اقتصاد غیرنفتی علیرغم چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها و نرخ‌های بهره به رشد خود ادامه داده است. سطح اطمینان کسب و کار در مورد فعالیت‌های ژانویه کاهش یافت و برخی از پاسخ‌دهندگان نگران تضعیف تقاضا و فشارهای تورمی در ۱۲ ماه آینده بودند.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402111611780/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF