اخبار

اقتصاد هند تصورات را در نوردید

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402062213938/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF

تولید صنعتی هند در ماه جولای بیش از حد انتظار افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، داده‌های وزارت آمار هند نشان داد که تولید صنعتی هند در ماه جولای ۵.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

تولیدات در ماه جولای نسبت به سال قبل ۴.۶ درصد از ۳.۱ درصد در ژوئن افزایش یافت.

داده‌ها نشان می‌دهد که تولید برق در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش یافته است، در حالی که فعالیت‌های معدنی ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است. تولید برق در ژوئن، ۴.۲ درصد و فعالیت‌های معدنی ۷.۶ درصد افزایش یافت.

طبق گزارش رویترز، تولید صنعتی در چهار ماهه اول سال مالی که از آوریل آغاز شد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد افزایش داشت.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد ۴.۸ درصدی را پیش بینی کرده بودند. تولید صنعتی در ماه ژوئن اندکی افزایش یافت و از ۳.۷ درصد به ۳.۸ درصد رسید.