اخبار

اقتصاد کره جنوبی سربلند شد

نظرسنجی نشان داد شرکت‌های تولیدی نگرانی کمتر قیمت مواد خام را نسبت به ماه قبل دارند اما نگرانی‌ها به دلیل شرایط نامشخص اقتصادی و تقاضای ضعیف در داخل و خارج از کشور افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بر اساس نظرسنجی ماهانه بانک کره از شرکت‌ها، شاخص چشم انداز کسب وکار در ماه آگوست از ۶۹ در ماه جولای به ۷۱ افزایش یافت. این بالاترین میزان شاخص از ژانویه است، اگرچه هنوز بسیار پایین تر از میانگین دو دهه ۸۱ است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402050704260/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بر اساس گزارش رویترز، شاخص جداگانه برای غیر تولیدی از ۷۸ به ۷۷ کاهش یافت که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۲ بود.

نظرسنجی بانک مرکزی کره جنوبی نشان داد که خوش‌بینی تجاری تولیدکنندگان کره جنوبی در ماه آگوست به بالاترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسید زیرا نگرانی‌ها در مورد قیمت موادخام کاهش یافت.