اخبار

اقداماتی برای مدیریت آب و خاک و مقابله با جنگل‌زدایی

اقداماتی برای مدیریت آب و خاک و مقابله با جنگل‌زدایی

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اگر اقداماتی در زمینه مقابله با جنگل زدایی و مدیریت آب و خاک داشته باشیم می توانیم به کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز کمک کنیم.

به گزارش ایسنا، عطاالله ابراهیمی در هفتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه امروزه مهمترین چالش جامعه بشری، تغییر اقلیم است، اظهار کرد: این پدیده به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حاصلخیزی خاک و بر کشاورزان اثر می گذارد. همچنین تجارت بین‌المللی، تجارت غذا، نیاز آبی گیاهان و وقوع آفات و بیماری‌های گیاهی نیز از جمله حوزه‌هایی است که تغییر اقلیم بر آنها اثر دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به تولید گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت: طبق مطالعات صورت گرفته در جهان نزدیک به ۱۳.۵ درصد گازهای گلخانه‌ای در بخش کشاورزی  و ۱۷ درصد نیز به دلیل جنگل‌زدایی و تغییر کاربری ایجاد می‌شود.

به گفته رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اگر اقداماتی در زمینه جنگل زدایی و مدیریت آب و خاک داشته باشیم می‌توانیم به کاهش گازهای گلخانه ای نیز کمک کنیم.

ابراهیمی ضمن تاکید بر اهمیت سلامت حوزه های آبخیز گفت: تحقیقات نشان می‌دهد عملیات آبخیزداری و فعالیت‌های حفاظت خاک و حفظ منابع طبیعی تاثیر زیادی بر افزایش سازگاری و تاب‌آوری در برابر پدیده تغییرات اقلیمی دارند.

وی در ادامه به پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط  وزارت جهاد کشاورزی برای خسارت‌های مستقیم ناشی از پدیده خشکسالی ظرف یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: نیاز است به جای پرداخت خسارت‌های مربوط به خشکسالی و تغییر اقلیم و انجام مدیریت بحران، مدیریت ریسک را جایگزین کنیم.

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اضافه کرد: اجرای طرح‌هایی در زمینه آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی، شبکه‌سازی، دسترسی به مدل‌های جدید توسعه یافته جهانی و منطقه‌ای کردن این مدل‌ها، ارزیابی و پایش ذخیره و ترسیب کربن، آموزش بهره‌برداران برای تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم ضروری است.‌ همچنین توسعه کشاورزی هوشمند به تغییر اقلیم، روش‌های کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها، مراتع و مزارع، توسعه سیستم‌های هشدار زودهنگام سیل و خشکسالی و توسعه کشاورزی حفاظتی برای مقابله با تغییر اقلیم و کاهش اثرات آن در بخش کشاورزی موثر است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1403032214846/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C