اخبار

اقدامات دولت در هرمزگان با رویکرد توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه شرق این استان به شدت نیازمند فعالیت‌های توسعه‌ای و صنعتی در حوزه‌های دریایی و بندری است، گفت: اقدامات دولت در شرق هرمزگان با رویکرد توسعه اقتصادی و معیشت مردم است.

https://www.irna.ir/news/85187993/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA