اخبار

الگوی کشت باید به الگوی رفتاری در کشاورزان تبدیل شود

وی در عین حال از روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواست برای اجرایی شدن و جا افتادن الگوی کشت بکوشند.

نایب رییس دوم مجلس گفت: الگوی کشت هم برای کشاورزان و هم برای مردم و دولت اطمینان‌خاطر می‌آورد که کالا در فصول مختلف تامین است و دیگر آن طور نیست که در یک فصل با کمبود و یا مازاد تولید و یا در فصلی دیگر نیاز به واردات یا صادرات داشته باشیم.

وی اظهارداشت: بیش از ۳ هزار سال از کشاورزی در ایران می‌گذرد، اما هرگز الگوی کشت مناسبی براساس مطالعات و توانمندی‌های افراد و اقلیم نداشته‌ایم و در این خصوص غفلت کرده‌ایم.

مصری ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی در دوره رییس جمهوری رییسی تصریح کرد: امسال با عزم وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت آغاز شده است.منبع اخبار

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «عبدالرضا مصری » افزود: اگر الگوی کشت به الگوی رفتاری تبدیل شود و کشاورزان ببینند مقررات الگوی کشت ۱۰۰ درصد به نفع‌شان است به طور قطع به اجرای آن کمک می‌کنند.

نایب رییس دوم مجلس درباره مهمترین مشوق‌ها برای رعایت الگوی کشت محصولات کشاورزی اظهارداشت: مهمترین مشوق‌ها این است که خود الگوی کشت پاسخگوی نیاز کشاورزان باشد، زیرا وقتی آنان متوجه شوند، منافع اقتصادی ناشی از رعایت این طرح بیشتر از سال‌هایی است که خودشان برای کشت محصول تصمیم می‌گرفتند، الگوی کشت را می‌پذیرند و رعایت می‌کنند.مصری گفت: تضمین‌های مناسب به عنوان سیاست تشویقی به کشاورزان داده شود تا اگر با رعایت الگوی کشت دچار خسارت شدند، خسارت‌ها جبران شود.