اخبار

امروز بیش از هر مساله ای نیازمند تقویت روحیه جهاد و ایثار هستیم


شهرری- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از هر مساله ای، نیازمند تقویت، احیا، ترویح و توسعه فرهنگ جهاد و ایثار هستیم.منبع اخبار