اخبار

امسال خرید تضمینی گندم ۱۳۰ درصد افزایش یافت 


بجنورد- مجله خبری کشاورزی- مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم در کشور ۱۳۰ درصد افزایش یافت و وجوه مربوط به آن به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت شد.  منبع اخبار