اخبار

امضای تفاهم‌نامه خرید بلندمدت غلات و تسهیل صادرات لبنیات بین ایران و روسیه

امضای تفاهم‌نامه خرید بلندمدت غلات و تسهیل صادرات لبنیات بین ایران و روسیه
مسکو- مجله خبری کشاورزی- تفاهم‌نامه‌ خرید بلندمدت غلات از روسیه در سفر قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی به مسکو به امضا رسید، تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن بانک‌های اسبر و و.ت.ب به عنوان دو بانک برتر روسیه گشایش اعتبار لازم را انجام می‌دهند.

https://www.irna.ir/news/85382808/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86