اخبار

امضای تفاهم‌نامه همکاری قرنطینه دامپزشکی و حفظ نباتات بین ایران و روسیه

امضای تفاهم‌نامه همکاری قرنطینه دامپزشکی و حفظ نباتات بین ایران و روسیه
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تفاهم‌نامه همکاری قرنطینه دامپزشکی و حفظ نباتات بین ایران و روسیه امضا شد.

https://www.irna.ir/news/85384463/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86