امضای قرارداد با شرکت‌های داخلی برای خودکفایی و تولید کودهای کشاورزیامضای قرارداد با شرکت‌های داخلی برای خودکفایی و تولید کودهای کشاورزی
تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی از تولید و توزیع سالانه ۵۰ هزار تن کود سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم خبر داد و گفت: سیاست خودکفایی کودهای کشاورزی با انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های داخلی تولیدکننده کودهای کشاورزی اجرایی می‌شود.منبع اخبار