اخبار

امکان تولید ۲ برابری محصولات کشاورزی با مدیریت مصرف آب


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارت نیرو آب را در جهت اجرای سیاست‌های الگوی کشت توزیع می‌کند، گفت: با مدیریت صحیح و بهینه منابع آبی در حوزه کشاورزی، امکان تولید دو برابری محصولات در این بخش میسر می‌شود.منبع اخبار