اخبار

امکان خودکفایی ۹۰ درصدی کالاهای اساسی با دانش بنیان شدن بخش کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه به طور قطع با دانش بنیان شدن بخش کشاورزی می‌توانیم به خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی برسیم، گفت: در سال ۱۲۵ میلیون تن تولیدات محصولات کشاورزی تولید می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85201074/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C