اخبار

امکان صادرات ۵ میلیون تنی سبزی و صیفی با کاهش ضایعات


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کرد که با کاهش یک میلیون تن ضایعات سبزی و صیفی، امکان افزایش صادرات تا حدود پنج میلیون تن از این محصولات وجود دارد.

https://www.irna.ir/news/85163602/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA