اخبار

امیدواری آب در هرمزگان با اقدام جهادی دولت و سپاه


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – اجرای پروژه‌های آبرسانی هرمزگان در دولت سیزدهم با مشارکت سپاه پاسداران و حمایت‌های ویژه استاندار به نقطه امیدوار کننده رسیده و در ۲ سال اخیر طرح‌های بزرگ پایداری آب در شهرها و روستاهای این استان تعریف و اجرایی شده است.

https://www.irna.ir/news/85197413/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87