اخبار

انبار کامیون‌های کشنده در گمرک تهران

رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن توضیح درباره تصمیمات جدید برای حل مشکل کشنده‌ها در گمرک، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا ماه آینده کار ترخیص کشنده‌ها انجام می‌شود.

https://www.isna.ir/photo/1402070603858/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

تائید رمز عبور.