اخبار

انتصاب رییس کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «علیرضا رضازاده» مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان عضو ستاد نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال و رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی منصوب کرد.منبع اخبار

مهمترین مزیت اقتصاد دیجیتال و لزوم دو برابر شدن سهم آن در کشور. بری.