اخبار

انجماد گوشت مرغ ضرورت ندارد و ممنوع است


شیراز-مجله خبری کشاورزی-نماینده ویژه دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شرایط فعلی تولید در واحد های پرورش مرغ گوشتی به هیچ عنوان انجماد گوشت مرغ ضرورت ندارد و ممنوع است و اگر واحدهایی این مهم را رعایت نکردند اول تذکر بعد برخورد می شود.منبع اخبار