اخبار

انحصار طلای سرخ در دست دلالان

انحصار طلای سرخ در دست دلالان

تهران-مجله خبری کشاورزی-باوجود سال‌ها تذکر و هشدار و پایین آمدن سطح کشت زعفران، هم چنان زعفران کاران خراسانی با چالش‌های همیشگی رو به رو هستند؛ سوداگری در بازار زعفران، قیمت پایین خرید تضمینی و خلا تشکل‌های کشاورزی و تعاونی‌ها برخی از این چالش‌هاست.منبع اخبار