اخبار

انواع محصولات کشاورزی آریاتیس محصولات طبیعی و ارگانیک

تیلر، نوعی از ابزار کشاورزی مدرن تک محوره است که به صورت دستی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به معرفی برخی از ابزارهای کشاورزی و تجهیزات مورد استفاده که در سراسر دنیا عمومیت دارند، خواهیم پرداخت. در اینجا، لیستی از عناوین ابزارهای کشاورزی در اختیارتان قرار می دهیم که برای مزرعه بسیار مفید خواهند بود و زندگی تان را آسان تر می کنند. ادوات کشاورزی مدرن، در راستای کاهش تلاش انسان ساخته شده اند. 1.ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. رﺣﺎﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری، ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

گیاهان برای رسیدن به رشد مناسب در هر مرحله از رشد نیازمند دریافت عناصر غذایی هستند و کودها به عنوان این عناصر غذایی شناخته می‌شوند. کودها علاوه بر تغذیه گیاه دارای کاربردهای دیگری از جمله اصلاح ساختار خاک نیز هستند. از پارامترهای اصلاح خاک می‌توانیم agriculture-na به افزایش نفوذپذیری خاک، افزایش توان نگه‌داری آب، تغییر PH و اصلاح بیولوژیکی (میکروارگانیسم‌ها یا همان باکتری‌های خاک) اشاره کنیم. بعضی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه توسط خاک، آب و هوا تأمین می‌شود اما این مواد برای تأمین کامل نیاز گیاه کافی نیست.

در این مقاله بررسی کردیم که روتیواتور چیست و چه کاربردهایی در صنعت کشاورزی دارد. استفاده از این تجهیز، فرآیند آماده‌سازی خاک برای کشت محصول را به مراتب آسان‌تر می‌کند. به این ترتیب بازدهی کشاورزی افزایش یافته می‌توان محصول بیشتر و در عین حال با کیفیت بالاتری را برداشت کرد.

مواد معدنی و نیتروژن، فسفر و پتاسیم در این کودها به فراوانی یافت می شوند که به شکل مستقیم در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرند. آبیاری قطره‌ای نوعی سیستم آبیاری میکرو است که با آبرسانی به روش قطره‌قطره آب یا از بالای سطح خاک یا در زیرسطح، امکان ذخیره آب و مواد مغذی را به ریشه گیاهان دارد. هدف این روش قراردادن مستقیم آب در منطقه ریشه و به‌حداقل‌رساندن تبخیر آن است. در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای آب از طریق شبکه‌ای توزیع می‌شود که ممکن است از پمپ‌ها، شیرآلات، لوله‌ها و آب‌پاش‌ها تشکیل شده باشد. بسته به میزان طراحی، نصب، نگهداری و عملکرد مناسب، یک سیستم آبیاری قطره‌ای می‌تواند کارآمدتر از انواع دیگر سیستم‌های آبیاری مانند آبیاری سطحی یا آبیاری بارانی باشد.

برای مبارزه با جوندگان یا از سموم حاد مانند فسفر دوزنگ و یا از سموم آنتی کواگولانت ها (شامل وارفارین ، کوما تترالیل(راکومین ) ، برودی فاگوم (کلرات ) ، برومادیولون (لانیرات )) استفاده می شود. عقربهاو عنکبوتها (رتیل ) ناقل بیماری نیستند ولی ممکن است در اثر نیش زدن به انسان و سمومی که به بدن تزریق می نمایند باعث ناراحتی های شدید و جدی و گاها مرگ شوند. مناطق مورد سمپاشی شامل قسمتهای مختلف تختخواب ، تشکها ، وسایل چوبی ، پشتی ها و کلیه درزها و شکافهای موجود در کف اتاق و دیوارها می باشد. بطور کلی ساس ها موجودات مزاحمی بوده که از نظر انتقال بیماری دارای اهمیت نیستند . هر دو جنس نر و ماده آن در تمام مراحل نمفی و بالغ خونخوار بوده و در شب فعالند. و چون در هنگام خونخواری بزاق ترشح کرده ایجاد تحریک و خارش شدید می کنند .

بهترین نوشیدنی های فصل تابستان با انواع میوه و سبزیجات

سلام جناب قادری عزیز، لطفا بفرمایید دقیقا کدام مدل از دروگر مد نظر شما می باشد. سلام، با عرض پوزش و متاسفانه در حال حاضر هیچ گونه نمایندگی و یا عاملیت فروش اعطا نمی گردد. سلام، فیلمی از کارایی یا مشخصات خردکن علوفه چند کاره که شامل آسیاب هم بشه و مشخصات فنی هم داشته باشه در سایت نمی بینم. سلام جناب حبیبی عزیز، یک تیلر دیزلی با توان 5 اسب بخار مناسب خواهد بود. خاک جنگلی، خاکی است که از تجزیه شدن برگ های انباشه شده ی پای درختان حاصل می شود. این خاک بسیار غنی می باشد که از خاک جنگلی به جای خاک پیت نیز میتوان استفاده کرد.

صنعت کشاورزی و انواع آن: