اخبار

انیمیشن اعتبارات بخش کشاورزی مصوب اولین سفر رئیس جمهور به سمنان چه شد؟

انیمیشن اعتبارات بخش کشاورزی مصوب اولین سفر رئیس جمهور به سمنان چه شد؟
سمنان – مجله خبری کشاورزی – علاوه بر هفت هزار و 360 میلیارد ریال وام بخش کشاورزی که در دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استانداری سمنان به تصویب رسید، در چه زمینه هایی هزینه شد؟ پاسخ را در این انیمیشن ببینید.

https://www.irna.ir/news/85448440/%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87