اخبار

اولین راهکار کوتاه‌مدت مجلس برای صنعت خودرو عملی شد

یادآوری می‌شود که تجدیدنظر در قیمت کارخانه‌ای خودروها و عرضه تدریجی خودروهای کم تیراژ به قیمت‌های بازاری از طریق بورس کالا دو راهکار کوتاه مدت و فوری مرکز پژوهش‌های مجلس برای صنعت خودرو بوده است.

بازنگری در قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و افزایش قیمت ۲۵ محصول این شرکت به‌دنبال افزوده شدن استانداردهای اجباری و اختیاری که از تیر ماه اعمال و اجرایی خواهد شد، نشان داد که اولویت توصیه مجلس جدی گرفته و عملی شد. 

بر این اساس این مرکز به ارائه پنج اقدام کوتاه مدت و پنج توصیه راهبردی در این زمینه پرداخت و تاکید کرد: به منظور توسعه صنعت خودرو، در اولین گام بایستی در شیوه قیمت‌گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد.

گفتنی است که قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو مشمول تغییرات قیمتی شده است؛ بر این اساس با تصویب شورای رقابت نسبت به مصوبه افزایش قیمت فروردین ماه، قیمت ۲۵ محصول افزایش یافت، اما قیمت سه محصول این شرکت درب کارخانه، کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد که در نتیجه آن‌ با توجه به موارد مطروحه در این جلسه که بیانگر چالش‌های چند وجهی و چند لایه این صنعت بود، این مرکز لزوم چاره‌اندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد؛ چالش اصلی در این رابطه، آشفتگی بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری به ویژه روش قیمت‌گذاری دانسته شد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402032012651/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

جزئیات این راهکارها و توصیه‌ها از لینک بخوانید.

در حالی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس برای صنعت و بازار خودرو، پنج اقدام کوتاه مدت و پنج توصیه راهبردی ارائه کرده است؛ یکی از موارد این راهکارها، تعیین قیمت تمام شده خودروها بر اساس تجزیه ‌و تحلیل هزینه‌ها و منظور کردن آن‌ها در قیمت‌ها بود؛ به نظر می‌رسد با تغییر قیمت ۲۵ محصول ایران‌خودرو، صنعت اولین راهکار مجلس را اجرایی کرده است.