اخبار

اولین محصول از گلخانه مدرن زنجان به روسیه صادر شد


زنجان – مجله خبری کشاورزی – مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان زنجان گفت: اولین محصول از گلخانه مدرن تمام شیشه‌ای استان برداشت و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های غذا و دارو و حفظ نباتات به کشور روسیه صادر شد.

https://www.irna.ir/news/85224299/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF