اخبار

ایجاد کریدور غلات در راهگذر شمال-جنوب به نفع ملت‌های منطقه است


مسکو- مجله خبری کشاورزی- قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با اشاره به اراده تهران و مسکو برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی در راستای توسعه مبادلات تجاری در سطح منطقه گفت: ایده کریدور غلات در چارچوب این راهگذر بین‌المللی به جذابیت‌های آن می‌افزاید و تحقق آن به نفع ملت‌های منطقه است.

https://www.irna.ir/news/85264614/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA