اخبار

ایجاد ۶ هزار شغل در مازندران با اعطای تسهیلات سفر رئیس جمهور


ساری- مجله خبری کشاورزی- حدود ۱۷ ماه پس از سفر استانی رئیس جمهور به مازندران و با ارجاع حدود ۱۵ هزار نامه مرتبط با دریافت تسهیلات، معاون اقتصادی استاندار از پرداخت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی درخواست‌کننده از آیت‌الله رئیسی و ایجاد ۶ هزار شغل خبر می دهد.

https://www.irna.ir/news/85202390/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1