ایران جزو هشت کشور برتر دنیا در تنوع زیستی استایران جزو هشت کشور برتر دنیا در تنوع زیستی است
کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر حفظ تنوع زیستی و برقراری اکوسیستم پایدار برای غذایی کشور اعلام کرد: ایران جزو هشت کشور برتر دنیا به لحاظ تنوع زیستی است که باید از این ظرفیت به خوبی بهره گرفت.منبع اخبار