اخبار

 ایران در تولید ۲۲ محصول کشاورزی، جزء ۷ کشور برتر دنیا است

 ایران در تولید ۲۲ محصول کشاورزی، جزء ۷ کشور برتر دنیا است
تهران- مجله خبری کشاورزی- مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار جهانی فائو، ایران در تولید ۲۲ محصول کلیدی در حوزه کشاورزی، در بین ۷ کشور برتر دنیا قرار دارد و کشور ما در تولید محصولاتی مثل پسته، زعفران و خرما جزو کشورهای برتر دنیاست.

https://www.irna.ir/news/85380566/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA