اخبار

ایران رتبه سوم تولید ماهیان گرمابی در جهان/ تولید سالیانه ۲۰۰ هزار تن ماهی


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی از تولید سالیانه ۲۰۰ هزار تن ماهی گرمابی در کشور خبرداد و گفت: ایران رتبه سوم تولید ماهیان گرمابی جهان را داراست.

https://www.irna.ir/news/85211166/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0