اخبار

ایران رتبه چهارم ثبت نظام‌های میراث کشاورزی (جیاس) را کسب کرد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خبرداد: ایران رتبه چهارم جهانی ثبت نظام‌های میراث کشاورزی سازمان فائو موسوم به جیاس را کسب کرد.منبع اخبار