اخبار

ایران یکی از ۶ کشور دنیا در کاشت همزمان چغندرقند و نیشکر است 


کرج- مجله خبری کشاورزی – معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کشور مستقر در کرج گفت: ایران یکی از ۶ کشور دنیا است که به لحاظ تنوع  اقلیمی و عرض جغرافیایی، توانایی کاشت همزمان چغندر قند و نیشکر را دارد. 

https://www.irna.ir/news/85137988/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA