اخبار

اینفوگرافیک / رشد تولید گاز طبیعی ایران

اینفوگرافیک / رشد تولید گاز طبیعی ایران

https://www.isna.ir/news/1402041106703/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

براساس آمار جدیدی که موسسه تحقیقاتی بین‌المللی «موسسه انرژی» منتشر کرده،‌ تولید گاز طبیعی ایران در ۱۰ سال گذشته با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، رشد مستمری داشته و حتی تولید کشورمان در سال میلادی گذشته، با ۱.۱ درصد رشد همراه بود و در نهایت سهم ایران از تولید جهانی را در سال میلادی گذشته، به ۶.۴ درصد رساند.

گرافیک: پدرام آقایی