اخبار

اینفوگرافیک / نگاهی به واردات تلفن همراه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲

اینفوگرافیک / نگاهی به واردات تلفن همراه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲

https://www.isna.ir/news/1402041207421/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در سه ماه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۸۰۳ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷۴ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

گرافیک: پدرام آقایی