اخبار

اینفوگرافی/ مهمترین اقدامات رئیس جمهور شهید که باعث تقویت تجارت ایران شد

عملکرد سه ساله دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی نشان می دهد که تحولات مهمی در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها می توان به عضویت ایران در برجام، عضویت رسمی ایران در معاهده شانگهای و توسعه روابط با آفریقا و گروه 20 اشاره کرد. توافقنامه همکاری جامع یک ساله ایران و روسیه و ایجاد کریدور شمال – جنوب. از روسیه به هند از طریق جاده و راه آهن.

اینفوگرافی/ همه اقدامات رئیس جمهور شهید که باعث رونق تجارت ایران شد

گرافیست: نگین نصرالله

https://www.isna.ir/news/1403030604004/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7