اخبار

بارش‌های پاییز در استان اردبیل کمی بیش از نرمال خواهد بود


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: مطابق با پیش‌بینی فصلی پاییز ۱۴۰۲ انتظار می‌رود با احتمال بالای ۵۰ درصد در استان‌های واقع در شمال غرب کشور به‌ویژه اردبیل شاهد بارش بیش از نرمال باشیم.

https://www.irna.ir/news/85227480/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF