بارگذاری ۱۰۴ هزار تن نهاده دامی از امروز در سامانه بازارگاهبارگذاری ۱۰۴ هزار تن نهاده دامی از امروز در سامانه بازارگاه

به گزارش روز شنبه مجله خبری کشاورزی، «عباس عسکرزاده» در میزگرد اقتصادی شبکه خبر اظهار کرد: کل پول دریافتی از تولیدکنندگان در حسابی در بانک کشاورزی موجود و بلوکه شده است؛ بنابراین تولیدکنندگان نگرانی در خصوص مبلغ پرداختی خود نداشته باشند و طبق روال این پول باید به ارز تبدیل شود تا نهاده از بنادر تخلیه و بارگذاری شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ارزی که باید از بانک مرکزی تامین شود، هنوز تخصیص داده نشده و هیچ پولی به شرکت آریو تجارت سهیل تاکنون پرداخت نشده است. 

وی گفت: در صورت فرایند تکمیل و تامین تا پایان تیرماه بخش عمده نهاده‌های دامی موردنیاز تولید در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود.

ادامه دارد…منبع اخبار