اخبار

بارگذاری ۱۰۴ هزار تن نهاده دامی از امروز در سامانه بازارگاه

به گزارش روز شنبه مجله خبری کشاورزی، «عباس عسکرزاده» در میزگرد اقتصادی شبکه خبر اظهار کرد: کل پول دریافتی از تولیدکنندگان در حسابی در بانک کشاورزی موجود و بلوکه شده است؛ بنابراین تولیدکنندگان نگرانی در خصوص مبلغ پرداختی خود نداشته باشند و طبق روال این پول باید به ارز تبدیل شود تا نهاده از بنادر تخلیه و بارگذاری شود.

ادامه دارد…منبع اخبار

وی گفت: در صورت فرایند تکمیل و تامین تا پایان تیرماه بخش عمده نهاده‌های دامی موردنیاز تولید در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ارزی که باید از بانک مرکزی تامین شود، هنوز تخصیص داده نشده و هیچ پولی به شرکت آریو تجارت سهیل تاکنون پرداخت نشده است.