اخبار

بازار مرغ خوزستان رو به آرامش است/ تولید روند افزایشی دارد


اهواز-مجله خبری کشاورزی- معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با افزایش تولید مرغ در خوزستان بازار این کالا در استان به تعادل و آرامش رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85200361/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF